ജാലകം നിത്യജീവൻ: വിശുദ്ധ സ്ഥലങ്ങള്‍

nithyajeevan

nithyajeevan

Sunday, June 12, 2011

വിശുദ്ധ സ്ഥലങ്ങള്‍


ബെതലഹേം - ഈശോയുടെ നാളുകളില്‍

                                നസറത്ത് - ഈശോ വളര്‍ന്ന സ്ഥലം

                   ഹെബ്രോണ്‍ -  സ്നാപക യോഹന്നാന്റെ ജന്മസ്ഥലം 
              വി.എലിസബത്തിനെ കാണാന്‍ കന്യകാമേരി ഇവിടെയാണ് വന്നത് 

                                                                 ഗത് സെമെന്‍

                                                                   ദുഃഖവെള്ളി