ജാലകം നിത്യജീവൻ

nithyajeevan

nithyajeevan

Thursday, February 9, 2017

ദിവ്യബലി

(പരിശുദ്ധ കുർബാനയെപ്പറ്റി സിസ്റ്റർ മരിയയ്ക്ക് ഈശോ നൽകിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ) 
Eucharistic Miracle of Lanciano,Italy
        കമ്മട്ടിലച്ചൻ ബലി തുടരുകയാണ് . കൂദാശാവചനങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുന്ന സമയമായപ്പോൾ പീലാസായിലിരിക്കുന്ന ഈശോയുടെ ഹൃദയം എടുത്തുയർത്തിയിട്ട് അച്ചൻ പറഞ്ഞു; "ഇത് എന്റെ ശരീരമാകുന്നു." കാസാ എടുത്തുയർത്തിയിട്ട്  പറഞ്ഞു; "ഇത് എന്റെ രക്തമാകുന്നു."  കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേക പ്രാർത്ഥനകളുടെ സമയമായപ്പോൾ ഞാൻ തീയിൽ നിൽക്കുന്നതുപോലെയാണ് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത്.  അതു വളരെ കുറച്ചു സമയത്തേക്കേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു.  കാഴ്ചവസ്തുക്കൾ വിഭജിക്കുന്ന സമയമായപ്പോൾ അച്ചൻ ബലിപീഠത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കത്തിയെടുത്ത് ജീവനുള്ള ഈശോയുടെ ഹൃദയം രണ്ടായി മുറിച്ചു! പിന്നെ വീണ്ടും അവ ചെറിയ ചെറിയ കഷണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചു.. ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ആ കഷണങ്ങളെല്ലാം ജീവനുള്ള ഓരോ മുഴുവൻ ഹൃദയമായി മാറിയിരിക്കയാണ്.  എനിക്ക് കരച്ചിലടക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.. പാത്രം നിറയെ ജീവനുള്ള ചെറു ഹൃദയങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് തുടിക്കുകയാണ് ..  കുർബാന സ്വീകരണസമയമായപ്പോൾ എങ്ങനെ കുർബാന സ്വീകരിക്കുമെന്നോർത്തു ഞാൻ മടിച്ചു നിന്നപ്പോൾ എന്റെ കാവൽമാലാഖ എന്നെ ബലമായി മുൻപോട്ട് നയിച്ചു. എന്റെ ഊഴമായപ്പോൾ അച്ചൻ ജീവനുള്ള ഒരു ഹൃദയമെടുത്ത് കാസായിലെ തിരുരക്തത്തിൽ മുക്കി എന്റെ നാവിൽ വെച്ചുതന്നപ്പോൾ അഗ്നി വിഴുങ്ങുന്നതുപോലെ എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു.  ഞാൻ ഒരുതരത്തിൽ തിരിച്ചുവന്ന് കമിഴ്ന്നു വീണ് ആ കിടപ്പിൽ കുർബാന തീരുന്നതുവരെ കിടന്നു.. കുർബാന തീർന്നുവെന്ന് പ്രാർത്ഥന കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റു.  തലയുയർത്തി നോക്കിയപ്പോൾ ആരാധനയ്ക്കായി എഴുന്നെള്ളിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. ഒരു വലിയ തിരുഹൃദയം!!! അരുളിക്കയിലിരുന്ന് ആ ഹൃദയം ജീവനോടെ തുടിക്കുകയാണ് ! അതിൽനിന്നും തിരുരക്തം പുറത്തേക്കു ഒഴുകി ബലിപീഠത്തിലെ തുണികളെല്ലാം രക്തത്തിൽ കുതിർന്നിരുന്നു! വീണ്ടും ഈ ഒരു കാഴ്ച കാണാനുള്ള ശക്തി എനിക്കില്ലായിരുന്നു.. അതുകൊണ്ട് ഒരുതരത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങി ആറാം നിലയിലുള്ള ചാപ്പലിൽ പോയിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്നു കരുതി ഞാൻ അവിടേക്കു ചെന്നു. അവിടെച്ചെന്നപ്പോൾ അവിടെയും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹൃദയം എടുത്തുവെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. തിരിച്ചു വീണ്ടും രണ്ടാം നിലയിലെ ചാപ്പലിൽത്തന്നെ വന്ന് ഈശോയോടു ക്ഷമ യാചിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു; "ഈശോയേ, ഞാൻ അറിയാതെ പ്രാർത്ഥിച്ചുപോയതാണ്:  തിരുവോസ്തിയിൽ നീ മറഞ്ഞു തന്നെയിരുന്നാൽ മതി. ഇതുപോലെ കാണപ്പെടേണ്ട. എനിക്കിത് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല.  ഇനി ഒരിക്കലും ഞാനങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയില്ല......." (തിരുവോസ്തിയിൽ ഈശോ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ വിശ്വസിക്കാത്തതെന്നും സഭ വിട്ടുപോകുന്നതെന്നും അതുകൊണ്ട് ഈശോ തിരുവോസ്തിയിൽ മറഞ്ഞിരിക്കാതെ വെളിപ്പെട്ടുതന്നെ ഇരിക്കണമെന്ന് മുൻപ് ഞാൻ കൂടെക്കൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു,) ഒരുപാട് സമയം കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ച്  വീണ്ടും വീണ്ടും ഈശോയോട് ക്ഷമ ചോദിച്ച ശേഷം ഞാനവിടെനിന്നു പോന്നു.  ഇനി ആ കാഴ്ച കാണേണ്ടി വരികയില്ലെന്നുതന്നെ ഞാൻ പ്രത്യാശിച്ചു.
     എന്നാൽ അടുത്ത ദിവസവും ബലിയർപ്പണസമയത്ത്  ഇതേ കാര്യങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു.  

Wednesday, February 1, 2017

ബലിയർപ്പണം

(പരിശുദ്ധ കുർബാനയെപ്പറ്റി സിസ്റ്റർ മരിയയ്ക്ക് ഈശോ നൽകിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ) 


                     കാഴ്ചവയ്പിന്റെ  സമയമായതിനാൽ കാഴ്ചവസ്തുക്കൾ ഒരുക്കാനായി ഈശോ ഒരു വശത്തേക്കു മാറിയപ്പോൾ എനിക്കൊന്നു കണ്ണടച്ചു തുറക്കാനായി. കണ്ണുതുറന്നപ്പോൾ  ബലിപീഠത്തിൽ ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ചു സാധനങ്ങൾ എന്റെ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചു. ചില്ലുകൊണ്ടുള്ള വളരെ വലിയ ഒരു കാസ;  അതുപോലെ തന്നെയുള്ള വളരെ വലിയ ഒരു പീലാസാ. അതിനടുത്ത് ഒരു പ്ലെയ്റ്റിൽ മൂർച്ചയുള്ള ഒരു കത്തി; തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ബയ്സിനിൽ കുറച്ചു വെള്ളം;  അതിനടുത്തു തന്നെ മറ്റൊരു പ്ലെയ്റ്റിൽ ഒരു വെള്ള ടവ്വൽ മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്.  അപ്പമോ വീഞ്ഞോ അവിടെ കണ്ടില്ല. അപ്പവുംവീഞ്ഞുമില്ലാതെ ഈശോ എങ്ങിനെയാണ് ബലിയർപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചുനിൽക്കവേ, പെട്ടെന്ന് ഈശോ അപ്രത്യക്ഷനായി. ഇപ്പോൾ ഈശോയുടെ സ്ഥാനത്തു നിൽക്കുന്നത് കമ്മട്ടിലച്ചനാണ്!  ഈശോ ധരിച്ചിരുന്നതുപോലെയുള്ള തിരുവസ്ത്രങ്ങളാണ് കമ്മട്ടിലച്ചൻ ഇപ്പോൾ  ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അച്ചനെ ഞാൻ മിക്കപ്പോഴും കാണാറുള്ളതാണ്; കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഭയമൊന്നും തോന്നിയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഈ സമയത്ത് അച്ചനെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തേക്കു നോക്കാൻ പോലും പറ്റുമായിരുന്നില്ല.  അത്ര വലിയ തേജസ്സായിരുന്നു ആ മുഖത്ത്. എന്നാലും അപ്പവും വീഞ്ഞുമില്ലാതെ അച്ചൻ എങ്ങിനെ ബലിയർപ്പിക്കുമെന്നോർത്ത് ഞാൻ നിൽക്കവേ, പെട്ടെന്ന് ഒരു ക്രൂശിതരൂപം  ബലിപീഠത്തിന്റെ മധ്യത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു.. കുരിശിൽക്കിടന്ന് എല്ലാ തിരുമുറിവുകളോടും കൂടെ ഈശോ പിടയുകയാണ്! തിരുമുറിവുകൾ തുറന്ന് തിരുരക്തം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകിയപ്പോൾ അച്ചൻ ആ കാസയെടുത്ത് കുരിശിൻചുവട്ടിൽ പിടിച്ചു. തിരുരക്തം വീണ് കാസാ നിറഞ്ഞു;  ഏറ്റവുമൊടുവിൽ അഞ്ചാറുതുള്ളി വെള്ളവും കൂടി വീണു.   ആ കാസാ ബലിപീഠത്തിൽവെച്ചിട്ട് അച്ചൻ  തന്റെ കൈ വീണ്ടും ക്രൂശിതരൂപത്തിന്റെ നേരെ നീട്ടി, ഈശോയുടെ ഹൃദയത്തിലെ മുറിവിലൂടെ കൈ കടത്തി ഈശോയുടെ ഹൃദയം പറിച്ചെടുത്ത് പീലാസയിലേക്കു വെച്ചു. അപ്പോൾ അച്ചന്റെ കൈ നിറയെ ഈശോയുടെ തിരുരക്തമായി. അത് അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ബെയ്‌സിനിലെ വെള്ളത്തിൽ നല്ലപോലെ കഴുകി, അടുത്തു വെച്ചിരുന്ന വെള്ള ടവ്വൽ കൊണ്ട്  കൈ തുടച്ചിട്ട് അച്ചൻ ബലി തുടർന്നു.അപ്പോഴാണ് ഞാൻ കണ്ടത്, പീലാസായിൽ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന   ഈശോയുടെ ഹൃദയം ജീവനോടെ തുടിക്കുകയാണ് !! അതോടെ എന്റെ പകുതി ജീവൻ പോയതുപോലെയായി. ആ കാഴ്ച എനിക്കു സഹിക്കാവുന്നതിനും അപ്പുറമായിരുന്നു! പിന്നീട് അങ്ങോട്ടു നോക്കണമെന്നു പോലും എനിക്കു തോന്നിയില്ല.  പക്ഷേ, അതു  കാണാതെ എനിക്കു നിവൃത്തിയില്ലായിരുന്നു; കാരണം, ഞാനാഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ ഇരിക്കാനോ നിൽക്കാനോ കണ്ണുതുറക്കാനോ അടയ്ക്കാനോ ഒന്നും എനിക്കു കഴിയുമായിരുന്നില്ല. 

Friday, January 20, 2017

പരിശുദ്ധ ബലിയർപ്പിക്കുമ്പോൾ

(പരിശുദ്ധ കുർബാനയെപ്പറ്റി സിസ്റ്റർ മരിയയ്ക്ക് ഈശോ നൽകിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ) 

      
            "2004 ജനുവരി ഒന്നു മുതൽ ഫെബ്രുവരി 15 വരെ ഞാൻ ഡിവൈൻ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ ഉപവാസപ്രാർത്ഥനയിലായിരുന്നു.  ജനുവരി പതിനേഴാം തീയതി രാവിലെ ബലിയർപ്പണത്തിനായി ഞാൻ ദേവാലയത്തിലെത്തി. ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോർജ് കമ്മട്ടിൽ അച്ചൻ ബലിയർപ്പിക്കാനായി അൾത്താരയുടെ ഒരു വശത്തേക്കു പോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. വളരെ ഭക്തിപൂർവ്വം കണ്ണുകളടച്ച് ഗായകരോടു ചേർന്ന് പാട്ടുപാടിക്കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നു. പാട്ടുതീർന്നപ്പോൾ കണ്ണുതുറന്ന ഞാൻ കണ്ടത് അൾത്താരയിൽ തിരുവസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈശോയെയാണ്!! പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ച്  എന്റെ ബുദ്ധിക്ക് എന്തോ  തകരാറു സംഭവിച്ചെന്ന് എനിക്കു തോന്നി. ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും കണ്ണുതിരുമ്മി നോക്കി. അത് ഈശോ തന്നെയാണ്. അവിടുന്ന്  വലിയ  തേജസ്സോടെ,  എന്നാൽ കരുണയോടെ, എന്നെ നോക്കി നിൽക്കയാണ്. ദൈവത്തിന്റെ അളവറ്റ മഹത്വത്തിന്റെ മുൻപിൽ വിറയലോടെ നിന്ന ഞാൻ നേരെ നിൽക്കാനാവാതെ വീഴാൻ പോയി. പെട്ടെന്ന് എന്റെ കാവൽമാലാഖ വന്ന് എന്നെ താങ്ങി നേരെ നിർത്തി. എനിക്ക് ആ നിൽപ്പിൽ അനങ്ങാനോ ചലിക്കാനോ ആവുമായിരുന്നില്ല...
        വീണ്ടും ഞാൻ കാണുകയാണ്.. ബലിപീഠത്തോടുചേർന്ന് കത്തിനിന്നിരുന്ന രണ്ടു വലിയ പൊക്കമുള്ള തിരികളിൽ, വലതുവശത്തെ തിരിയോടുചേർന്ന് പരിശുദ്ധ 'അമ്മ നിൽക്കുന്നു !! അമ്മയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കു പ്രസരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രകാശം ആ ദേവാലയം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുകയാണ് ! അതുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടുമാലാഖാമാർ ഇറങ്ങിവന്ന് ശുശ്രൂഷകരുടെ സ്ഥാനത്തു നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. ഇപ്പോൾ അച്ചന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഈശോയും ശുശ്രൂഷകരുടെ സ്ഥാനത്ത് മാലാഖാമാരുമാണ്.  പിന്നെ സ്വർഗ്ഗം തുറക്കപ്പെട്ടു.. ആദ്യം ഒരു ഗണം മാലാഖമാർ, തൊട്ടു പിന്നാലെ വേറൊരു ഗണം, അങ്ങനെ ഓരോ ഗണങ്ങളായി എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത അത്രയും മാലാഖമാർ ഇറങ്ങി വന്ന്  വലിയ ഭക്ത്യാദരവുകളോടെ ഈശോയുടെ മുകളിലായി വൃത്തത്തിൽ അണിനിരന്നു.. അടുത്തതായി ഇറങ്ങിവന്ന് അൾത്താരയിൽ നിരന്നത് തിരുസഭ പേരെടുത്തു വിളിച്ചിട്ടുള്ള സകല വിശുദ്ധരും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരും ധന്യരുമായവരാണ്..
       അതുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദേവാലയത്തിന്റെ നടുവിലൂടെ നിരവധി ആളുകൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വരാൻ തുടങ്ങി. അവരുടെ മുഖങ്ങൾ ദൃശ്യമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ വലിയ സ്വരത്തിൽ ഇരുവശങ്ങളിലേക്കും കൈകൾ  നീട്ടികൊണ്ട്  അവർ നിലവിളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.. എന്നാൽ, ഈശോയുടെ നേരെ അവർ നോക്കിയില്ല.. ഇതാരായിരിക്കാമെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുമ്പോൾ ഈശോ പറഞ്ഞു; "മോളേ, ഇത് ശുദ്ധീകരണസ്ഥലത്തെ ആത്മാക്കളാണ്. നീ ഓർക്കുക, നീ എവിടെ ബലിയർപ്പിക്കാൻ പോയാലും മരണമടഞ്ഞ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ അവിടെ വന്നു നിൽപ്പുണ്ടാവും. അവർക്കിനി ദൈവത്തോടു പ്രാർഥിക്കാനാവില്ല: അതുകൊണ്ട് നിന്റെനേരെ കൈകൾ നീട്ടി നിന്റെ പ്രാർത്ഥന യാചിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ നിൽക്കുന്നത്. നിന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ അവർക്ക് ആശ്വാസമേകുകയും അവരുടെ സ്വർഗ്ഗപ്രാപ്തി ത്വരിതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ശുദ്ധീകരണസ്ഥലത്തുള്ള  നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കു വേണ്ടി തിരുസഭ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെയും നീ ചെയ്യണം. അതു കൂടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ    ആരുമാരുമില്ലാത്ത  ആത്മാക്കൾക്കുവേണ്ടിയും നീ പ്രാർത്ഥിക്കണം. അപ്പോൾ അവർക്കും ആശ്വാസംലഭിക്കും. ശുദ്ധീകരാത്മാക്കളെ ഒരിക്കലും നീ മറക്കരുത്. ഇനി കാണുക.."
                                വീണ്ടും ഞാൻ കാണുകയാണ്; ഈശോ നിൽക്കുന്നതിനു മുകളിലായി പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രകാശവും പിതാവായ ദൈവവും കാണപ്പെട്ടു.. അങ്ങനെ സ്വർഗ്ഗം മുഴുവൻ അൾത്താരയിലും ശുദ്ധീകരാത്മാക്കൾ ദേവാലയത്തിന്റെ നടുക്കുള്ള വഴിയിലും വന്നു നിരന്നു..അതുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈശോ തന്നെ ബലിയാരംഭിച്ചു..  പ്രസംഗത്തിന്റെ സമയമായപ്പോൾ ഈശോ ചോദിച്ചു; "മോളേ, ഞാൻ എന്തിനുവേണ്ടിയാണ് ഭൂമിയിൽ വന്നത്?  മരിച്ച ഏതാനും മനുഷ്യരെ ഉയർപ്പിക്കാനാണോ ?  അല്ല; കുറച്ച് അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും കാണിക്കാനാണോ? അല്ലെങ്കിൽ  കുറച്ചാൾക്കാരെ മാമോദീസ മുക്കാനാണോ? അതുമല്ല. ഞാൻ വന്നത് ദൈവരാജ്യത്തേക്കുറിച്ചു നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനാണ്. എന്റെ പിതാവിന്റെ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചും അവിടുത്തെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചും അവിടെ നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നവയെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത്. നിങ്ങളെ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചതും അതുതന്നെയാണ്. പോയി ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചു പഠിപ്പിക്കുക. ഇതു നീ എപ്പോഴും ഓർത്തുകൊള്ളണം.  ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചു പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നീതിയും കരുണയും പങ്കുവയ്ക്കുന്ന സ്നേഹവും നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം.  ഇല്ലായെങ്കിൽ, ഞാൻ ദൈവമാണെന്ന് നീ പ്രഘോഷിക്കുമ്പോൾ അതു വിശ്വസിക്കാൻ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട്  നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ മൂന്നു കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്നാൽ,  നാണയത്തുട്ടുകൾ കൊടുത്ത് ദൈവരാജ്യം വിലയ്ക്കു വാങ്ങാമെന്നു നീ കരുതേണ്ട. നീ ധ്യാനത്തിനും തപസ്സിനുംപ്രാർത്ഥനയ്ക്കും ഉപവാസത്തിനുമെല്ലാം  പോകും; എന്തിനുവേണ്ടിയാണ്? ഇതിന്റെയെല്ലാം ഫലമായി ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്താണെന്ന് നിനക്കറിയാമോ? നിന്റെ മാനസാന്തരം. ഇത് നീ ഇപ്പോഴും ഓർമ്മിച്ചുകൊള്ളണം. നീ എല്ലാ വിധ തിന്മകൾക്കും അടിമയായിരിക്കുന്നു എന്നു കരുതുക. മദ്യപാനത്തിനും ദ്രവ്യാസക്തിക്കും ജഢികാസക്തിക്കും അഹങ്കാരത്തിനും അസൂയക്കും സ്വാർത്ഥതയ്ക്കും അടിമയായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ധ്യാനം കൂടി; മൂന്നു ദുഃസ്വഭാവങ്ങൾ മാറ്റി. അങ്ങനെ മൂന്നു നാണയം കൊടുത്ത് സ്വർഗ്ഗരാജ്യം സ്വന്തമാക്കാമെന്ന് നീ വിചാരിക്കേണ്ട. നിനക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റെങ്കിൽ മാത്രമേ നിധി ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വയൽ സ്വന്തമാക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. നീ ഭൂമിയിൽ ദൈവരാജ്യം തിരയുന്നുണ്ടെന്നും നിനക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റ് നീ ആ നിധി ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വയൽ സ്വന്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും, വയലിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ എനിക്കു മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഞാനതു നിനക്കു നൽകും. അല്ലാതെ, അദ്ധ്വാനിക്കാതെ വെറുതെ മടി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന നിനക്ക് ദൈവരാജ്യം ഞാൻ നൽകുകയില്ല. നീ അതിനായി അദ്ധ്വാനിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ അദ്ധ്വാനത്തിനനുസരിച്ച് നിനക്കു ഞാൻ പ്രതിഫലം തരും. ഇനി വന്ന് ബലിയർപ്പിക്കുക.

Tuesday, August 9, 2016

ലിയോ പതിമൂന്നാമൻ പാപ്പായുടെ പിശാചിനെക്കുറിച്ചുള്ള ദർശനം

           

     രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ നവീകരണങ്ങൾക്കു മുമ്പ് എല്ലാ ദിവ്യബലിക്കും ശേഷം കാർമ്മികനും വിശ്വാസികളും മുട്ടിന്മേൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധ കന്യകാമാതാവിനോടും വി.മിഖായേലിനോടുമുള്ള ഓരോ പ്രാർഥനകൾ ചൊല്ലിയിരുന്നത് പലരും ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടാകും. ഇത് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഇത് ചൊല്ലുന്നവർക്ക് അത്ഭുതകരമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു.

     "മുഖ്യദൂതനായ വി.മിഖായേലേ, പോരാട്ടസമയത്ത് അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ തുണയും സഹായവും ആയിരിക്കേണമേ. പിശാചിന്റെ ദുഷ്ടതയിൽ നിന്നും കെണികളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളേണമേ. ദൈവം അവനെ ശാസിക്കട്ടെ എന്ന് എളിമയോടെ ഞങ്ങൾ പ്രാർഥിക്കുന്നു. ആത്മാക്കളെ നശിപ്പിക്കാൻ ലോകമെങ്ങും ചുറ്റിനടക്കുന്ന സാത്താനെയും മറ്റെല്ലാ ദുഷ്ടാരൂപികളെയും അല്ലയോ സ്വർഗ്ഗീയ സൈന്യാധിപാ, ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ അങ്ങ് നരകാഗ്നിയിലേക്കു തള്ളിത്താഴ്ത്തേണമേ. ആമേൻ."
ഈ പ്രാർഥനയുടെ ഉത്ഭവം എങ്ങിനെയെന്ന് ഫാ.ഡൊമിനിക്കോ പെച്ചനിനോ എഴുതുന്നു. 
                        "ഏതുവർഷമാണെന്നു ഞാൻ കൃത്യം ഓർമിക്കുന്നില്ല. ഒരു പ്രഭാതത്തിൽ പതിവുപോലെ ദിവ്യബലിക്കു ശേഷം ലിയോ പതിമൂന്നാമൻ പാപ്പാ സ്തോത്രഗാന(തെ ദേവും)ത്തിൽ  പങ്കുചേർന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന്, അതിനു നേതൃത്വം കൊടുത്തു കൊണ്ടിരുന്ന വൈദികന്റെ ശിരസ്സിനു മുകളിൽ എന്തോ കണ്ടതുപോലെ അദ്ദേഹം തുറിച്ചുനോക്കുന്നതു ഞങ്ങൾ കണ്ടു. സ്‌തബ്ധനായി, കണ്ണുചിമ്മാതെ അദ്ദേഹമതു നോക്കിനിൽക്കുകയായിരുന്നു. വലിയ ഭയവും ഭീതിയും മുഖത്തു നിറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിൻറെ മുഖഭാവവും നിറവും അതിവേഗം മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അസാധാരണവും ഗൗരവമേറിയതുമായ എന്തോ അദ്ദേഹത്തിൽ സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു. 
                       ദർശനം അവസാനിച്ചപ്പോൾ സുബോധത്തോടെ അദ്ദേഹം കൈകൾ മൃദുവായിഎന്നാൽ ശക്തമായി കൂട്ടിത്തിരുമ്മി എഴുന്നേറ്റു. പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം സ്വന്തം മുറിയിലേക്കു പോയി. സഹപ്രവർത്തകർ വളരെ ആകാംക്ഷയോടെയും അസ്വസ്ഥയോടെയും അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിച്ചു. അവർ പതിയെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു; "പരിശുദ്ധ പിതാവേ, അങ്ങേക്ക് അസുഖം വല്ലതും .." പാപ്പാ പറഞ്ഞു; "ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല." ഏകദേശം അറ മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ആരാധനാക്രമ തിരുസംഘത്തിന്റെ സെക്രട്ടറിയെ വിളിച്ച് ഒരു പേപ്പർ കൊടുത്തിട്ട് അതു പ്രിന്റ് ചെയ്ത് ലോകത്തെങ്ങുമുള്ള എല്ലാ മെത്രാന്മാർക്കും അയയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു. എന്തായിരുന്നു ആ പേപ്പറിൽ? ഓരോ  ദിവ്യബലിയുടെ അവസാനവും നാം ചൊല്ലുന്ന പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു അത്. പരിശുദ്ധ കന്യകാമാതാവിനോടുള്ള യാചനയും മാലാഖമാരുടെ രാജകുമാരനോടുള്ള തീക്ഷ്ണമായ സഹായാഭ്യർഥനയും വഴി സാത്താനെ നരകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കണമേ എന്ന് ദൈവത്തോട് അർഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു അത്."
          ഈ പ്രാർത്ഥനയിലെ 'ആത്മാക്കളെ നശിപ്പിക്കാൻ ലോകമെങ്ങും ചുറ്റിനടക്കുന്ന സാത്താനെയും മറ്റെല്ലാ ദുഷ്ടാരൂപികളെയും എന്ന ഭാഗത്തിന് ചരിത്രപരമായ വിശദീകരണമുണ്ട്. പപ്പയുടെ സെക്രട്ടറി മോൺസിഞ്ഞോർ റിനാൾഡോ ആഞ്ചലി പല പ്രാവശ്യം ഇത് ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിത്യനഗരത്തെ (റോം) വലയം ചെയ്ത് ചുറ്റിനടക്കുന്ന ദുഷ്ടാരൂപികളെ ലിയോ പതിമൂന്നാമൻ പാപ്പാസത്യമായും ദർശനത്തിലൂടെ കണ്ടതാണ്. ആ അനുഭവത്തിന്റെ ഫലമായിരുന്നു സഭയോടു മുഴുവൻ ചൊല്ലാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്ത ആ പ്രാർത്ഥന. 

സാത്താന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

(റോമിലെ മുഖ്യ ഭൂതോച്ചാടക (Exorcist) നായ ഫാ.ഗബ്രിയേൽ അമോർത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന്)

സാത്താന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 

       സാധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ - പിശാചുക്കളുടെ പൊതുവായ പ്രവൃത്തിയാണ് 'പ്രലോഭനം'. ഇത് സകല മനുഷ്യർക്കും എതിരായിട്ടുള്ളതാണ്. തന്നെ പ്രലോഭിക്കാൻ യേശു സാത്താന് അനുവാദം നൽകിയപ്പോൾ അവിടുന്ന് നമ്മുടെ മാനുഷികാവസ്ഥ സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു. 

അസാധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ - ഇത് ആറു വ്യത്യസ്ത തരത്തിലാണ്.

1. സാത്താൻ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ബാഹ്യമായ ശാരീരിക വേദന:-
                   അനേകം വിശുദ്ധരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നാണ് നാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത്. കുരിശിന്റെ വി.പൗലോസ്, ആർസിലെ വികാരി, പാദ്രേ പിയോ തുടങ്ങിയവരും മറ്റനേകം വിശുദ്ധരും പിശാചുക്കളാൽ അടിക്കപ്പെടുകയും മർദിക്കപ്പെടുകയും പ്രഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാഹ്യമായ ഈ പീഢ ആത്മാവിനെ ബാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇക്കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ഭൂതോച്ചാടനത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടാകാറില്ല. പ്രാർഥന മാത്രം മതിയാകും. 
2. പൈശാചിക ബാധ (Possession)
                                  ശരീരത്തിന്റെ (ആത്മാവിന്റെയല്ല) പൂർണ്ണ ഉടമസ്ഥത സാത്താൻ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇരയുടെ അറിവോ സമ്മതമോ കൂടാതെ പിശാച് സംസാരിക്കയും പ്രവർത്തിക്കയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് ബാധയുള്ള വ്യക്തി ധാർമികമായി കുറ്റക്കാരനല്ല. വളരെ ഗൗരവമുള്ളതും ശ്രദ്ധേയവുമായ പൈശാചിക ബാധയുടെ ഒരു രൂപമാണത്. ഭൂതോച്ചാടനത്തിനുള്ള കർമ്മമനുസരിച്ച് ബാധയുടെ ലക്ഷണങ്ങളിൽപ്പെട്ടവ മറുഭാഷയിലുള്ള സംസാരം, അസാധാരണമായ കരുത്ത്‌, അറിയപ്പെടാത്തവയെ വെളിപ്പെടുത്താനുള്ള കഴിവ് എന്നിവയാണ്. ഗരസേനരുടെ നാട്ടിൽ കണ്ടെത്തിയ മനുഷ്യൻ, വിശുദ്ധഗ്രന്ഥത്തിൽ  പൈശാചിക ബാധയ്ക്കുള്ള വ്യക്തമായ ഉദാഹരണമാണ്. പൈശാചിക ബാധയ്ക്കുള്ള ക്ലിപ്തമായ മാതൃക നിശ്ചയിക്കുന്നത്  ഗൗരവമായ തെറ്റായിരിക്കും.    പിശാചുബാധ ആകമാന ലക്ഷണങ്ങളും കാഠിന്യവും കാണിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന്, പൂർണ്ണമായ  പൈശാചിക ബാധയുള്ള രണ്ടു വ്യക്തികളെ ഞാൻ ഭൂതോച്ചാടനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉച്ചാടന സമയത്ത് അവർ പൂർണ്ണ നിശ്ശബ്ദരും യാതൊരു പ്രതികരണവും ഇല്ലാത്തവരുമായിരുന്നു. മറ്റനേകം ഉദാഹരണങ്ങളും ലക്ഷണങ്ങളും എനിക്ക് എടുത്തുപറയാനാകും.

3. Oppression (പൈശാചികപീഡനം)
           ഗൗരവമായ രോഗങ്ങൾ മുതൽ ലഘുവായ രോഗങ്ങൾ വരെയുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ലക്ഷണങ്ങൾ പൈശാചികപീഡകളിൽ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. ഇവിടെ ബാധയോ സുബോധം നശിക്കലോ നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത പ്രവൃത്തിയോ വാക്കോ ഉണ്ടാകാറില്ല. പൈശാചികപീഡയുടെ ധാരാളം ഉദാഹരണം വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. അതിലൊന്ന് ജോബാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് പിശാചുബാധ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ, ജോബിന് മക്കളും വസ്തുവകകളും ആരോഗ്യവുമെല്ലാം നഷ്ടമായി. ഈശോ സൗഖ്യം നൽകിയ കൂനുള്ള സ്ത്രീയും ബധിരനും മൂകനുമായ മനുഷ്യനും പൂർണ്ണമായും  പിശാചു ബാധിതരായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ, ശാരീരിക അസ്വസ്ഥത സൃഷ്ടിച്ച പൈശാചിക സാന്നിധ്യം അവിടെയുണ്ടായിരുന്നു. 
      ബാധകൾ ഇന്നു താരതമ്യേന കുറവാണെങ്കിലും പിശാചിന്റെ ആക്രമണം ആരോഗ്യത്തെയും ജോലിയെയും ബന്ധങ്ങളെയും തകർത്ത വലിയൊരു പറ്റം ജനങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഭൂതോച്ചാടകർ കണ്ടുമുട്ടാറുണ്ട്. പൈശാചികപീഡ മൂലമുള്ള രോഗം നിർണ്ണയിച്ച് സൗഖ്യം നൽകുന്നത്,  പൂർണ്ണമായ പിശാചുബാധയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ മനസ്സിലാക്കി സൗഖ്യം നൽകുന്നതുപോലെ തന്നെ വിഷമമേറിയതാണ്. കാഠിന്യം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുമെങ്കിലും നിർണയിക്കാനുള്ള വിഷമവും  സൗഖ്യത്തിനാവശ്യമായ സമയവും തുല്യമാണ്.

4. പിശാചിന്റെ ഉപദ്രവം  (ഒബ്‌സെഷൻ)  
           ഇരയ്ക്ക് എളുപ്പം സ്വതന്ത്രനാകാൻ സാധിക്കാത്ത സ്വഭാവത്തോടു കൂടിയ, ചിലപ്പോൾ തികച്ചും യുക്തിരഹിതമായ, തുടർച്ചയായതും അല്ലാത്തതുമായ ദുഷ് ചിന്തകളുടെ പെട്ടെന്നുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തി നിരന്തരമായ വിഷാദത്തിലും നിരാശയിലും ആത്മഹത്യാ പ്രവണതയിലുമാണ് ജീവിക്കുന്നത്. മിക്കപ്പോഴും ഈ ഉപദ്രവം സ്വപ്നങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്റെയോ മാനസികരോഗ വിദഗ്ദ്ധന്റെയോസഹായം ആവശ്യമായ മാനസിക രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇതെന്ന് ചിലർ പറയും. മറ്റു പൈശാചിക പ്രതിഭാസങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇതുതന്നെ പറയപ്പെട്ടേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും ചില ലക്ഷണങ്ങൾ സാധാരണ അറിയപ്പെടുന്ന രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ഇത് തീർച്ചയായും അവയുടെ പൈശാചിക ഉത്ഭവത്തിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. പ്രാഗത്ഭ്യമുള്ള, നല്ലരീതിയിൽ പരിശീലനം നേടിയ നേത്രങ്ങൾക്കു മാത്രമേ ഈ നിർണ്ണായകമായ വ്യത്യാസം തിരിച്ചറിയാനാവൂ.


 5. പൈശാചിക ആക്രമണം (ഇൻഫെസ്റ്റേഷൻ)
                  ആക്രമണങ്ങൾ വീടുകളെയും വസ്തുക്കളെയും മൃഗങ്ങളെയും ബാധിക്കും.  

6. പിശാചിന് അടിമ വെക്കൽ (സബ്‌ജുഗേഷൻ)
            ഈ തിന്മയിൽ മനുഷ്യർ വീണുപോകുന്നത് പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ സാത്താന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുമ്പോഴാണ്.  'അടിമ വെക്കലിന്റെ' ഏറ്റവും പ്രഖ്യാതമായ രണ്ടുരീതികൾ പിശാചുമായുള്ള രക്ത ഉടമ്പടിയും സാത്താനുള്ള സമർപ്പണവുമാണ്. 

Monday, August 8, 2016

സാത്താന്റെ ദാസൻ

ഫാ.ജെയിംസ്   മഞ്ഞാക്കലിന്റെ "നിയമത്തിന്റെ ശാപത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം" എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന്:-

     ഒരു കുടുംബത്തിലെ വല്യപ്പന്മാരിൽ ഒരാൾ ക്രിസ്തുവിനെയും തിരുസഭയെയും തള്ളിപ്പറയുകയും സാത്താനെ ആരാധിച്ച് അവന്റെ ഒരു ദാസനായി ജീവിക്കാൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലുള്ള യേശുവിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തെ നിഷേധിക്കുക വഴിയാണ് അവന് സാത്താന്റെ ആവാസം ലഭിച്ചത്. അവൻ വി.കുർബാന സ്വീകരിച്ചശേഷം വായിൽനിന്നു തിരിച്ചെടുത്ത് അതിൽ ചവിട്ടുകയും പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ രൂപവും കുരിശുരൂപവും ഒടിക്കുകയും ചെയ്തു. പിശാചിന്റെ ശക്തിയാൽ അവൻ  രോഗശാന്തിയും അത്ഭുതങ്ങളും  ഒക്കെ ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങി. തനിക്കു കൂടുതൽ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ കഴിയും എന്നുപറഞ്ഞ് യേശുവിനെ പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പിശാചിന് പ്രകാശത്തിന്റെ മാലാഖയായി മുഖംമൂടി ധരിക്കുവാനും അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുവാനും കഴിയുമല്ലോ.(2 കോറി 11:4,  2 തെസ2:9).  അയാളുടെ നാലു മക്കൾക്ക് മാനസികരോഗം വരുകയും മൂത്ത മകൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അടുത്ത തലമുറയിൽ, അംഗവൈകല്യമുള്ളവരും ബുദ്ധിമാന്ദ്യം സംഭവിച്ചവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നാലാം തലമുറയിൽ കുറച്ചു പേർക്കു മാത്രമേ ബുദ്ധിസ്ഥിരതയുള്ളൂ.പക്ഷെ, അവർ നിരീശ്വരവാദികളും അവിശ്വാസികളുമാണ്. അതിൽ രണ്ടുപേർ മാജിക്കും മന്ത്രവിദ്യയും നടത്തുന്നവരാണ്. ഈ നാലുതലമുറകളിലും കൊലപാതകങ്ങളും ആത്മഹത്യകളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ദൈവത്തിന്റെയും മനുഷ്യന്റെയും ശത്രുവായ പിശാചിന് തന്നെത്തന്നെ വിട്ടുകൊടുത്തതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് തലമുറ തലമുറയായി ഈ അനർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടായത്. ചില കഠിന പാപങ്ങളുടെ ശിക്ഷയും ശാപങ്ങളും പല തലമുറകളിലെയും സന്താനങ്ങളുടെ മേൽ വന്നുപതിക്കും. എനിക്ക് ഈ കുടുംബത്തെ അറിയാമായിരുന്നുവെങ്കിലും ദൂരെയിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുവാനല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.. 
"ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ പാപം ചെയ്തു; അവർ മരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഞങ്ങൾ അവരുടെ അകൃത്യങ്ങൾ വഹിക്കുന്നു" (വിലാ 5:7)  

Sunday, August 7, 2016

അനുഗ്രഹവും ശാപവും      ശാപം അഥവാ പ്രാക്ക് എന്നുപറയുന്നത് അനുഗ്രഹത്തിന്റെ എതിർപദമാണ്. ഒരാൾ അനുഗ്രഹദായകമായ എല്ലാ സ്വാധീനവലയങ്ങളിൽ നിന്നും വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ട് തിന്മയുടെ അധീനതയ്ക്കു പൂർണ്ണമായും വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഉറച്ച ഒരു പ്രഖ്യാപനമാണത്. നിശിതമായി പറഞ്ഞാൽ, ശാപം എന്നുപറയുന്നത് വെറും ഒരു ആഗ്രഹമല്ല, പ്രത്യുത അലംഘനീയമായ അധികാരസ്വരത്തിലുള്ള ഒരു വാക്യമാണ്. അതുദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം അതിന്റെ ശക്തിയാൽത്തന്നെ സാധിക്കുന്നു.  മൊവാബിലെ രാജാവായ ബാലാക്, കാനാൻ ദേശത്തേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ആക്രമിച്ച ഇസ്രായേൽക്കാരെ ശപിക്കുന്നതിനും അതുവഴി അവരുടെ ശക്തി ക്ഷയിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി മെസപ്പൊട്ടോമിയയിൽ നിന്ന് ബാലാം എന്ന മാന്ത്രികനെ വിളിച്ചുവരുത്തി (സംഖ്യ 22:28). പക്ഷേ, ശാപത്തിനുപകരം അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വാക്കുകളാണ് അവൻ   ഇസ്രായേലിന്റെ മേൽ ചൊരിഞ്ഞത്.  ഉടമ്പടിക്കു വിപരീതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കു മാത്രമേ ശാപത്തിന്റെ ഭീഷണിയുള്ളൂ. നിയമാവർത്തനപുസ്തകത്തിൽ ശാപം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിപത്തുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നതിന്റെ ഒരു നീണ്ട പട്ടികയുണ്ട് (നിയമാ 28:15-68).  ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ വലിയ തിന്മകൾ ചെയ്തവർക്ക് ദൈവകോപവും ശിക്ഷയും വിളിച്ചുവരുത്തുന്നതാണ് ശാപം.  നിയമാവർത്തനപുസ്തകം 27: 14-26 വരെ  വാക്യങ്ങളിൽ പത്തു കൽപ്പനകൾ വിവരിച്ചശേഷം അവ പാലിക്കാത്തവർക്കുണ്ടാകാവുന്ന ശാപങ്ങളും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോ ശാപവും വായിക്കുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽക്കാർ "ആമേൻ" ഏറ്റു പറയുമായിരുന്നു. കൽപ്പനകൾ പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ ശാപങ്ങൾ തങ്ങളുടെമേൽ വന്നുപതിച്ചുകൊള്ളട്ടെ എന്ന സമ്മതമായിരുന്നു അവർ നൽകിയത്! ലേവ്യർ പ്രഖ്യാപിച്ച പത്തു കല്പനകളുടെ ശാപങ്ങളുടെമേൽ ജനം "ആമേൻ" പറഞ്ഞു (നിയമാ 27: 14-26).
   അനുഗ്രഹത്തെപ്പോലെ തന്നെ ശാപവും ഗൗരവമേറിയ വാക്കുകളാണ്.  അത് തിരിച്ചെടുക്കാനോ റദ്ദാക്കാനോ ആവാത്തതാണ്. പറയപ്പെട്ട വാക്കുകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക വാസ്തവികതയുണ്ട്;  അത് ലക്ഷ്യമാക്കുന്ന വ്യക്തിയെ മാറ്റമില്ലാതെ പിന്തുടരാനുള്ള കഴിവുമതിനുണ്ട്. യഹോവക്ക് ഈ ശാപത്തെ, അത് ഉച്ചരിക്കുന്നവന്റെ ശിരസ്സിലേക്കു തിരിച്ചു വിടാൻ കഴിയും (ഉൽപ്പ17:1-6).  യഹോവയുടെ അനുഗ്രഹം ശാപത്തെ നിർവീര്യമാക്കുന്നു (സംഖ്യ 23:8).