ജാലകം നിത്യജീവൻ: വി. ഫ്രാന്‍സിസ് സേവ്യര്‍

nithyajeevan

nithyajeevan

Saturday, December 3, 2011

വി. ഫ്രാന്‍സിസ് സേവ്യര്‍

December  3 - Feast of St. Francis Xavier

ഇന്ന് തിരുസഭ  വി. ഫ്രാന്‍സിസ് സേവ്യറിന്റെ തിരുനാള്‍  കൊണ്ടാടുന്നു..