ജാലകം നിത്യജീവൻ: വിശ്വാസവര്‍ഷത്തിനു തുടക്കം

nithyajeevan

nithyajeevan

Thursday, October 11, 2012

വിശ്വാസവര്‍ഷത്തിനു തുടക്കം

 October 11, 2012

   
രണ്ടാം വത്തിക്കാന്‍ കൌണ്‍സിലിന്റെ  അന്‍പതാം വാര്‍ഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ബനഡിക്റ്റ്  മാര്‍പാപ്പ പ്രഖ്യാപിച്ച വിശ്വാസവര്‍ഷത്തിന്  ഇന്നു തുടക്കം കുറിക്കുന്നു. 2012 October 11  മുതല്‍  2013 November 24 വരെയാണ് വിശ്വാസവര്‍ഷാചരണം.
                     ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെ അന്തസ്സത്തയെന്നു പറയാവുന്ന "വിശ്വാസപ്രമാണം" എന്ന പ്രാര്‍ഥനയാണ് വിശ്വാസവര്‍ഷത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രാര്‍ഥന.