ജാലകം നിത്യജീവൻ: പ്രാര്‍ത്ഥന

nithyajeevan

nithyajeevan

Wednesday, August 1, 2012

പ്രാര്‍ത്ഥന

                          (ഗബ്രിയേലി  ബോസിസ് എന്ന ഫ്രഞ്ചു വനിത, ഈശോയുമായി   നടത്തിയ സ്നേഹസംഭാഷണങ്ങളില്‍ നിന്ന്) 


1937 June 30
Gabrielle Bossis


ഈശോ:  "ചിലപ്പോള്‍ നിനക്ക് എന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം കൂടുതലായി അനുഭവപ്പെടുന്നു; മറ്റുചിലപ്പോള്‍ കുറച്ചും... പ്രാര്‍ത്ഥന നിന്നെ ക്ഷീണിപ്പിക്കാതിരിക്കട്ടെ.എന്തിനാണ് നീ നിനക്കുതന്നെ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നത്?  പ്രാര്‍ത്ഥന വളരെ ലളിതവും ഹൃദ്യവുമായിരിക്കട്ടെ. കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള കൊച്ചുവര്‍ത്താനം പോലെ.."

ജൂലൈ 10 
                    "കൃത്യം എണ്ണം വാചാ പ്രാര്‍ത്ഥനകള്‍ ചൊല്ലിക്കൂട്ടാന്‍ ലക്‌ഷ്യം വയ്ക്കല്ലേ..ലളിതമായി എന്നെ സ്നേഹിക്കുക. നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഒരു നോട്ടം, ഒരു സ്നേഹിതന്റെ വാത്സല്യം നിറഞ്ഞ പുഞ്ചിരി.. "