ജാലകം നിത്യജീവൻ: ജീവിതം

nithyajeevan

nithyajeevan

Thursday, August 2, 2012

ജീവിതം

 (ഗബ്രിയേലി  ബോസിസ് എന്ന ഫ്രഞ്ചു വനിത, ഈശോയുമായി   നടത്തിയ സ്നേഹസംഭാഷണങ്ങളില്‍ നിന്ന്) 


1937 September 15
      "എന്റെ ക്രിസ്ത്യാനികളേക്കാള്‍ സന്തോഷമുള്ളവരായിരിക്കാന്‍ ആര്‍ക്കു സാധിക്കും? എന്റെ പിതാവു തന്നെ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് ; എന്റെ അമ്മ തന്നെ നിങ്ങളുടെയും അമ്മ; ഞാന്‍ നിങ്ങളുടെ സഹോദരനും..  ഇതു മനസ്സിലാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുക. എന്നിട്ട് സന്തോഷത്താല്‍ നിറയുക."

December 17
                   "ജീവിതത്തിലെ വലിയ വലിയ സംഭവങ്ങളെ എനിക്കു കാഴ്ച വെയ്ക്കാം എന്നു വിചാരിച്ചു നോക്കിയിരിക്കല്ലേ .. ഏറ്റം ചെറിയ ആംഗ്യം  പോലും എന്റെ കണ്ണുകളില്‍ വലുതാണ്‌.. എല്ലാം എനിക്കു സമര്‍പ്പിക്കുക. നിന്റെ പൂര്‍ണമനസ്സോടെ നന്നായി പ്രാര്‍ഥിക്കുന്നതിനായി ശ്രമിക്കുക. ബാക്കി ഞാന്‍ ചെയ്തുകൊള്ളാം."