ജാലകം നിത്യജീവൻ: പുരോഹിതര്‍ക്കു വേണ്ടി പ്രാര്‍ഥിക്കുക

nithyajeevan

nithyajeevan

Tuesday, August 7, 2012

പുരോഹിതര്‍ക്കു വേണ്ടി പ്രാര്‍ഥിക്കുക

 (ഗബ്രിയേലി  ബോസിസ് എന്ന ഫ്രഞ്ചു വനിത, ഈശോയുമായി   നടത്തിയ സ്നേഹസംഭാഷണങ്ങളില്‍ നിന്ന്)

1938 June 12

ഈശോ:  "പുരോഹിതരില്‍ അപലപനീയമായി എന്തെങ്കിലും കാണുമ്പോള്‍ അവരെ വിമര്‍ശിക്കുന്നതിനു പകരം  ഒരു നിമിഷം നിന്നോട് തന്നെ ചോദിക്കണം, ഞാന്‍ അവര്‍ക്കു  വേണ്ടി  പ്രാര്‍ഥിച്ചിട്ടുണ്ടോ?" 

October 11   (പരിശുദ്ധ കന്യകയുടെ മാതൃത്വ തിരുനാള്‍)
             "അമ്മ ... എന്റെ മാത്രമല്ല, നിന്റെയും.  ഇന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവന്‍ അവളെ നിന്റെ അമ്മ എന്ന് വിളിക്കുക."