ജാലകം നിത്യജീവൻ: HOLY THURSDAY

nithyajeevan

nithyajeevan

Thursday, April 21, 2011

HOLY THURSDAY


യേശുവിനോടൊപ്പം ഗദ്സെമനില്‍ പ്രവേശിക്കുക
പരിശുദ്ധ അമ്മ വൈദികര്‍ക്കു നല്‍കുന്ന സന്ദേശം (ഫാദര്‍ സ്റ്റെഫാനോ ഗോബി വഴി)
                            "എന്റെ പ്രിയംനിറഞ്ഞ വൈദികസുതരേ,
ഇന്ന്   നിങ്ങളുടെ   പെരുന്നാളാണ്.  ഇത് യേശുവിന്റെ പെസഹായാകുന്നു. ഇതു നിങ്ങളുടെയും പെസഹായാണ്.

ഇന്ന് കുര്‍ബ്ബാന, തിരുപ്പട്ടം എന്നീ കൂദാശകളുടെ സ്ഥാപനദിവസമാണെന്ന കാര്യം ഓര്‍ക്കുക. ദൈവത്തിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ പദ്ധതിയില്‍  പന്ത്രണ്ട് അപ്പസ്തോലന്മാരോടൊപ്പം നിങ്ങളും അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. വൈദികരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ദിവസമാകുന്നു ഇന്ന്. 

നിങ്ങളുടെ വിശ്വസ്തതയുടെ വാഗ്ദാനം പുതുക്കുവാന്‍ ഞാന്‍  നിങ്ങളെ എല്ലാവരേയും ഇന്നു ക്ഷണിക്കുകയാണ്. യേശുവിനോടും      അവിടുത്തെ       വചനത്തോടും     നിങ്ങൾ 
വിശ്വസ്തരായിരിക്കുക. പരിശുദ്ധ പിതാവിനോടും തന്റെ തിരുസ്സഭയോടും നിങ്ങൾ വിശ്വസ്തത പാലിക്കുക. എല്ലാ കൂദാശകളുടെയും പരികര്‍മ്മത്തില്‍, പ്രത്യേകിച്ച് പരിശുദ്ധ കുര്‍ബ്ബാനയുടേയും കുമ്പസാരത്തിന്റെയും പരികര്‍മ്മത്തില്‍  നീ വിശ്വസ്തത പുലര്‍ത്തുക. നിങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ബ്രഹ്മചര്യത്തിന്റെ കടമകൾ നിര്‍വ്വിഘ്നം പാലിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സഹോദരനായ ഈശോയുടെ ദിവ്യഹൃദയത്തെ ആശ്വസിപ്പിക്കാന്‍  നിങ്ങൾക്കു കഴിയും. 

ക്രിസ്തുവിന്റെ വേദനാജനകമായ ആന്തരികവ്യഥയുടെ നിമിഷങ്ങളില്‍  നിങ്ങളുടെ പ്രാര്‍ത്ഥന മൃദുലമായ തലോടലും പുരോഹിതരെന്ന നിലയിലുള്ള നിങ്ങളുടെ  സ്നേഹം, തന്റെ തിരുരക്തത്തെ ഒപ്പിയെടുക്കുന്ന ദയാര്‍ദ്രമായ കരങ്ങളും നിങ്ങളുടെ  വിശ്വസ്തത അവിടുത്തേക്ക് ആശ്വാസവും നിങ്ങളുടെ   കടമകളുടെ പൂര്‍ണ്ണമായ നിര്‍വ്വഹണം അവിടുത്തേക്ക്  കൂട്ടായ്മയും ആത്മാക്കൾക്കായുള്ള നിങ്ങളുടെ   ദാഹം, അവിടുത്തെ  ദാഹം ശമിപ്പിക്കാനുള്ള ജലവും നിങ്ങളുടെ ശുദ്ധത, വിനയം, എളിമ എന്നിവ അവിടുത്തെ   തിരുമുറിവുകൾക്ക് തൈലവുമാകട്ടെ.

                            ഞാന്‍  വൈദികരുടെ മാതാവാണ്.   എന്തെന്നാല്‍, യോഹന്നാന്‍ എന്ന നിങ്ങളുടെ     സഹോദരനിലൂടെ നിങ്ങളെ     ഒരു    പ്രത്യേകവിധത്തില്‍      ഈശോ     എന്നെ ഭരമേല്‍പ്പിച്ചിരിക്കയാണ്. നിങ്ങളുടെ     പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ സ്നേഹരഹസ്യം മുഴുവനായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്‌ ഞാനിതാ നിങ്ങളെ നയിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ചുമതലകൾ, പ്രത്യേകിച്ച്,  ബ്രഹ്മചര്യം വിശ്വസ്തതയോടെ പാലിക്കാന്‍  ഞാന്‍  നിങ്ങളുടെ സഹായത്തിനെത്തുന്നതാണ്. ആ വലിയ ദാനം നിങ്ങൾക്കു തന്ന എന്റെ തിരുക്കുമാരന്‍  ഈശോയോടുള്ള പ്രതിനന്ദി കാട്ടുന്നതിന് നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കേണ്ട  വഴികള്‍  ഞാന്‍   കാണിച്ചുതരുന്നതുമാണ്."